10 JANUARI 2022 START WERKZAAMHEDEN AAN KRUISING BEERSCHEMAASWEG, GRAAFSCHEDIJK EN ROTSCHEWEG

(Wateroverlast Escharen, BAM)
Maandag 10 januari gaan we de kruising opbreken van de Beerschemaasweg, Graafschedijk en Rotscheweg. De werkzaamheden voeren we uit in een zogenaamd werktreintje. De archeologen werken voor de grondwerkers uit. Zijn zij klaar dan kunnen de grondwerkers het riool vervangen en het regenwaterriool aanbrengen. Vervolgens gaan de stratenmakers aan de gang. De nieuwe verharding komt hier gelijk achteraan. Wij vermoeden ca. 3 weken bezig te zijn met de alle werkzaamheden, waarbij we mede afhankelijk zijn van het weer. Gedurende de werkzaamheden kunt u wat stof en geluidsoverlast verwachten. Dit deel van de straat is aangemerkt als plek waar archeologische vondsten mogelijk zijn. Vinden de archeologen iets waardevols en is uitgebreider onderzoek nodig, zal de weg langer open liggen. We proberen de overlast tot een minimum te beperken.
Woningen in het werkgebied blijven te voet en met de fiets aan de hand (zo nodig middels loopschotten/matten) bereikbaar.
OMLEIDING
De genoemde kruising is gedurende de werkzaamheden volledig afgesloten voor al het verkeer. De woningen / bedrijven die gelegen zijn aan de Rotscheweg, Kwartelweg, Bordscheweg en Vogelhoekscheweg, zijn gedurende de afsluiting alleen nog maar bereikbaar van en naar Escharen via de Fazantenweg, Wijnroemer, Torenstraat via Gassel en de N321. Zie ook het kaartje: