Esters Welzijn

Medio 2015 is onder de vlag van de dorpsraad EZV de werkgroep Esters Welzijn van start gegaan. Deze werkgroep bestond uit een negental mensen uit Escharen met diverse achtergronden en uit verschillende buurten. Samen met de inwoners van Escharen heeft de werkgroep gezocht naar oplossingen die de zelfredzaamheid van inwoners die hulp nodig hebben( zowel jong als oud) kunnen vergroten.  Want de ingrijpende veranderingen en bezuinigingen op het gebied van zorg en welzijn vragen de komende jaren om meer inzet van de burger zelf. Dat is een gegeven en dus kun je je daar ook als dorp maar het beste tijdig op voorbereiden is de gedachte. Allereerst zijn alle vormen van informele en professionele zorg en hulp die er nu al voor de inwoners van Escharen beschikbaar is, in kaart gebracht. Dat leverde enerzijds een complete en actuele foto op van de huidige dienstverlening (van klushulp tot ouderenadviseur en van RIGOM tot KBO en Stichting Jeugd en Gezin). Want de werkgroep wil absoluut geen dubbel werk, langs elkaar heen werken of opnieuw het wiel uitvinden. Gebruik maken van elkaars kracht en ervaring; dat is de leidraad.

Klik hier om de site van Esters Welzijn te bezoeken.