Esterse Minipers

Deze website is gemaakt op initiatief van “Stichting De Esterse Minipers”. Naast deze site is de Stichting ook verantwoordelijk voor het dorpsblad “De Esterse Minipers”. Dit dorpsblad verschijnt 6 maal per jaar. Binnen de Stichting is ook een Heemkundegroep “Esters Heem” actief en er is een groep mensen die een dorpskwis organiseert.

De Stichting kent de volgende organisatie:

Bestuur Stichting De Esterse Minipers:

Edwin van Kraaijvoorzitter
Anita van Zuijlensecretaris
Marij Peterspenningmeester
Mario van Zuijlenlid

 

Dorpsblad “De Esterse Minipers”

Mark van der Linden, Michiel Bernards, Matt Gerrits, Binus Dieperink, Edwin van Kraaij, Clara SchenkelsRedactie
Karin Hofstra, Anja Bernards, Marij Peters, Geert Loeffen, Matt Gerrits, Anita van Zuijlen, Fons Rutten, Dorine Vollenberg, Esther Janssen.Bezorgers

Hiernaast ziet u de voorkant van “De Esterse Minipers” zoals die recent is verschenen. Een abonnement op dit tweemaandelijkse dorpsblad kost € 12,- per jaar en wanneer u interesse hebt om deze minipers te ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat per mail: bestuur@esteren.nl

Als u informatie hebt voor de Esterse Minipers of een advertentie wilt plaatsen kunt u dit mailen naar minipers@esteren.nl

 

Website “www.esteren.nl”

Mario van Zuijlen, Matt Gerrits, Anita van Zuijlen, Rian van de Ven, Edwin van KraaijRedactie

De website wordt bijgehouden door bovengenoemde redactie. Als u informatie hebt, inhoudelijke op- of aanmerkingen heeft of interesse voor een logo of link, mail dan met site@esteren.nl

 

Heemkundekring “Esters Heem”

Henk en Christien van de Brand, Jan van den Hoogen, Christien Knoben, Herman Peters, Tonnie en Jan Roefs, Anita van Zuijlen, Maricus Pittens, Rian van de Ven, Edwin van Kraaijleden

De heemkundekring is sinds 2012 actief. Er is een uitgebreid archief en de historie van Escharen wordt digitaal in beeld gebracht op de site “www.estersheem.nl”.

 

Esterse Kwis

Geert Loeffen, Willy van Schipstal, Theo van Haren, Marjon Cruysen, Jelka Krus Rian van de Ven, Alex en Edwin van Kraaijleden

Het mailadres is estersekwis@gmail.com