Groot succes jubileumtentoonstelling

Zondag 15 januari vierde dorpsblad de Esterse Minipers haar 50 jarig bestaan. Ook heemkundekring Esters Heem vierde een jubileum, die bestaan 10 jaar. 
Dit werd gevierd in ´t Dorpshuus met een prachtige tentoonstelling van allerlei bodemvondsten uit het dorp. Zo zijn er in vele archeologische stukken verzameld zoals kogels, munten, pijpenkoppen, gespen en spelden. In fraaie vitrines werd alles zeer overzichtelijk uitgestald en waren er leden van de kring om een toelichting te geven. Publiektrekker was het skelet dat enkele jaren geleden gevonden werd onder de fundamenten van het dorpshuis. Veel belangstelling had ook de tafel met de gedachtenisprentjes.
Hiervan heeft Esters Heem inmiddels ruim 2000 exemplaren.
Dorpsblad de Minipers bracht ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan een fraai jubileumboek uit, van maar liefst 200 pagina´s en voorzien van ruim 400 foto´s met toelichting. Het boek is samengesteld door de redactie van het dorpsblad dat ook nu nog tweemaandelijks op 500 adressen wordt bezorgd. Tijdens de tentoonstelling konden bezoekers een blik werpen in het archief van het dorpsblad. Veel exemplaren uit het 50-jarig bestaan lagen ter inzage en daar werd veel gebruik van gemaakt.
In zijn welkomstwoord dankte voorzitter Edwin van Kraaij van de jubilerende stichting alle mensen die hebben meegeholpen aan deze feestdag. Zijn oproep om in heel het dorp de door de stichting uitgebrachte speciale Esterse vlag te laten wapperen, vond veel gehoor. Ook tijdens de jubileum dag werden nog diverse exemplaren van deze vlag aan de man gebracht.

Penningmeester Marij Peters - van Gaal ontving uit handen van de voorzitter een boeket vanwege 40 jaar lidmaatschap van het bestuur en bestuurslid Mario van Zuijlen vanwege 25 jaar.
De feestdag met tentoonstelling werd door ruim 500 geïnteresseerden bezocht en op zondag gingen ruim 300 exemplaren van het jubileumboek over de toonbank. Voor wie nog interesse heeft in een exemplaar van het overzichtsboek `Gen moijer plekske an de Raom`, het is nog te bestellen via https://esteren.nl/jubileumboek
In het dankwoord klonk tevredenheid door vanwege de fraaie tentoonstelling, maar ook door het enthousiasme van het in grote getale opgekomen publiek. Het Dorpshuus werd die dag een ware reünie plek.