EVA  Esterse Vrouwen Actief

Sinds 1 januari 2022 hebben wij in Esteren de vrouwen vereniging EVA.

Voor die tijd waren de Esterse vrouwen lid van Vrouwen van Nu, een landelijke organisatie. Vorig jaar is door het bestuur en de leden besloten om als zelfstandige vereniging door te gaan onder de naam EVA.

In juni 2022 heeft EVA haar 100e lid verwelkomd.

De vereniging heeft als doel het organiseren van culturele, creatieve en sportieve activiteiten voor de vrouwen in het dorp Escharen en omgeving en tevens activiteiten welke alle mensen in Escharen ten goede komen.

Onder de vlag van EVA zijn ook een gymclub en een volksdansgroep actief. Om bij deze beide groepen aan te sluiten is het niet noodzakelijk om lid te zijn van EVA.

Voor informatie kunt u mailen naar Estersevrouwenactief@gmail.com

In het bestuur van EVA zitten:

Voorzitter            : Christien Knoben

Secretaris            : Ineke de Gruiter

Penningmeester : Riet Claassen

Bestuursleden     : Gerry Moors,  Nelly v.d. Heyden , Anne-Mieke Opsteegh

 

Het programma voor de 2e helft 2022 ziet er als volgt uit:

31 augustus:                jaarlijkse fietstocht

16 september: avond met huldiging jubilarissen

5 oktober:                    thema avond  Gezond Ouder Worden

9 november:                bezoek aan casino Nijmegen

28 november:              avond rond klankschalen

13 december:              Kerstviering