KBO

De KBO organiseert o.a. voor de ouderen maandelijks een kienmiddag

Contact: Welzijn Ouderen Gemeente Grave
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter:                Henk WIjdeven

Secretaris:               Toon van Gaal
                                Tel. 850260
                                e-mailadres: toonleenvangaal@ziggo.nl

Penningmeester:      Hermien Cuppen

Bestuurslid :              Erna Humme