Jubileumboek

Koop nu jouw jubileumboek voor € 10,-


Je kunt een exemplaar van het jubileumboek kopen door € 10,- over te maken naar
bankrekeningnummer NL51RABO 011.71.06.461
t.n.v. de Esterse Minipers
o.v.v. Jubileumboek met je naam en adres.

Het jubileumboek kan na betaling opgehaald worden bij M. van der Linden, Akkerslagen 34 te Escharen. Alvast bedankt!

Klik hier om een indruk van dit jubileumboek te krijgen.