Oude kleding

Voor de inzameling van uw oude kleding kunt u terecht op het kerkplein, daar staat een kledingcontainer.