Rest- en gft-afval

De inzameling van het restafval en de lediging van de groenbakken met het gft-afval (groente-, fruit- en tuinafval) wordt verzorgd door het RMB (Regionaal Milieubedrijf).

Op de Afvalwijzer, die uitgegeven wordt door het RMB, vindt u op welke dagen het restafval of het gft-afval wordt opgehaald.